^ هدفون و تجهیزات جانبی | آوایار صنعت | راهنمای گردشگری صوتی | avayarsanat

هدفون و تجهیزات جانبی

هر چقدر محتوا و کیفیت دستگاه راهنمای صوتی گردشگری مناسب باشد، اگر تجهیزات جانبی آن از کیفیت لازم برخوردار نباشد، بازدید کننده را با مشکل مواجه کرده و در نهایت نارضایتی او را به دنبال دارد. به همین منظور، آوایار با استفاده از تجهیزات جانبی (به خصوص هدفون‌) مناسب و راحت برای بازدید کننده، سعی در ایجاد لحظه‌های با کیفیتی برای آنها دارد. 

به عنوان نمونه، هدفون‌های مخصوص آوایار دارای ویژگی‌های زیر هستند:

امید داریم با بهترین کیفیت‌ها بتوانیم به استقبالتان بیاییم.

با ما تماس بگیرید ، پاسخ گویی شبانه روزی . تلفن : 02144655763