^ نرم افزار پشتیبانی | آوایار صنعت | راهنمای گردشگری صوتی | avayarsanat

نرم افزار پشتیبانی

بدون شک در کنار استفاده متداول از دستگاه‌های راهنمای صوتی گردشگری، وجود نرم افزارهای پشتیبانی به هر چه کامل‌تر شدن آن کمک می‌کند. سیستم‌های راهنمای صوتی آوایار با مجهز شدن به نرم افزار پشتیبانی، قابلیت‌های ویژه‌ای را در اختیار گردشگران و هم متصدیان می‌گذارد که مواردی از آن عبارتند از:

که می‌تواند بیش از پیش گردشگران را در ارائه خدمات یاری کند.

با ما تماس بگیرید ، پاسخ گویی شبانه روزی . تلفن : 02144655763