^ داستان‌های تختگاه کوروش با آوایار | آوایار صنعت | راهنمای گردشگری صوتی | avayarsanat

داستان‌های تختگاه کوروش با آوایار

شاید عجیب به نظر برسد اما درباره پاسارگاد با وجود شهرت جهانی، با کمبود اطلاعات رو به رو هستیم!  پاسارگاد از جمله سایت‌های مهم تاریخی ایران است که داستان‌های مختلفی درباره آن شنیده شده اما در حقیقت تعداد اسناد تاریخی به جای مانده از آن محدود است و در پذیرش اطلاعات مربوط به آن باید محتاطانه عمل شود.

در طول تاریخ به علت همین کمبود اطلاعات، داستان‌های فراوانی درباره آن گفته شده، تا اندازه‌ای که در دوره‌ای، پاسارگاد را مقبره مادر حضرت سلیمان (پیامبر بنی اسرائیل) می‌دانستند. اما با کاوش‌های باستان شناسان و پژوهشگران، متوجه شدند که این اثر و کاخ‌های اطراف آن به روزگار کوروش (پادشاه اول هخامنشیان) برمی‌گردد. سایت تاریخی پاسارگاد به علت دارا بودن شاخص‌های یک اثر جهانی، سال 1383 به عنوان میراثی با ارزش در فهرست میراث جهانی قرار گرفت و در یونسکو به ثبت رسید.

بعد از پیاده سازی پروژه‌ آوایار صنعت در تخت جمشید و کاخ گلستان، مجموعه تاریخی پاسارگاد هم به دستگاه‌های راهنمای صوتی مجهّز شد.

گرچه پژوهش و تحقیق درباره پاسارگاد که قطعیت اطلاعات در آن کم است، اندکی مشکل بود اما سرانجام سعی شد با استفاده از معتبرترین منابع و یافته‌ها و در کنار آن، مطرح کردن شک و گمان‌هایی که گاهی به نام واقعیت مطرح می‌شود، مجموعه‌ای از اطلاعات مفید برای مخاطبان فراهم شود.

در نهایت، در میانه تابستان 1398، پاسارگاد، پایتخت امپراتوری کوروش هم به دستگاه‌های راهنمای صوتی مجهز شد که مسافران بتوانند در هنگام بازدید از این اثر شاخص، داستان‌های تاریخی را نیز بشنوند و به خاطر بسپارند و سفیر این یادگار هخامنشی باشند.

تلفن تماس : 02144655763